Przydatny zarówno dla instytucji administracji publicznej, jak również dla organizacji pozarządowych. Poradnik ten to efekt projektu, który za zadanie miał tworzenie lokalnych partnerstw na linii Urząd Pracy – Ośrodek Pomocy Społecznej – NGO, w celu wspólnego kształtowania lokalnej polityki społecznej Poradnik stosowania Modelu Współpracy

Opublikowano 2014-11-26 w dziale Publikacje