Miło nam zaprezentować katalog standardów pt. „Standardy działań dotyczące współpracy w ciałach konsultacyjno-doradczych działających w sferze polityki społecznej”. To efekt kilkumiesięcznej pracy Zespołu Projektowego i dwóch ekspertek – autorki katalogu Pani dr Magdaleny Arczewskiej i badaczki Pani Elizy Gryszko. Katalog standardów oparto na wnioskach i rekomendacjach z badania „Wiedza uczestników oraz sposoby i warunki działania ciał konsultacyjno-doradczych”, które przeprowadzone zostało przez Panią Elizę Gryszko na próbie 89 osób działających w różnych ciałach konsultacyjno-doradczych, będących przy okazji uczestnikami/uczestniczkami projektu. Katalog składa się z czterech głównych części: Schemat i procedura wyboru członków do ciał konsultacyjno-doradczych; Planowanie i przebieg prac ciała konsultacyjno-doradczego; Prowadzenie konsultacji społecznych i efektywny system komunikacji; Ewaluacja pracy członków ciała konsultacyjno-doradczego i ocena efektywności pracy ciała konsultacyjno-doradczego.

KATALOG STANDARDÓW

Opublikowano 2015-06-15 w dziale Publikacje