Katalog Standardów – Standardy działań dotyczące współpracy w ciałach konsultacyjno-doradczych działających w sferze polityki społecznej

Opublikowano: 2015-06-15

Miło nam zaprezentować katalog standardów pt. „Standardy działań dotyczące współpracy w ciałach konsultacyjno-doradczych działających w sferze polityki społecznej”. To efekt kilkumiesięcznej pracy Zespołu Projektowego i dwóch ekspertek – autorki katalogu Pani dr Magdaleny Arczewskiej i badaczki Pani Elizy Gryszko. Katalog standardów oparto na wnioskach i rekomendacjach z badania „Wiedza uczestników oraz sposoby i warunki działania ciał konsultacyjno-doradczych”, które przeprowadzone zostało przez Panią Elizę Gryszko na próbie 89 osób działających w różnych ciałach konsultacyjno-doradczych, będących przy okazji uczestnikami/uczestniczkami projektu. Katalog składa się z czterech głównych części: Schemat i procedura wyboru członków do ciał konsultacyjno-doradczych; Planowanie i przebieg prac ciała konsultacyjno-doradczego; Prowadzenie konsultacji społecznych i efektywny system komunikacji; Ewaluacja pracy członków ciała konsultacyjno-doradczego i ocena efektywności pracy ciała konsultacyjno-doradczego.

KATALOG STANDARDÓW

„ABC konsultacji społecznych”

Opublikowano: 2015-01-13

Kolejne kompendium, tym razem na temat konsultacji społecznych, jest wynikiem projektu ” Konsultujesz – Decydujesz ! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim” opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Pracownię Pozarządową z Koszalina.

ABC Konsultacji Społecznych

 

„ABC aktywności społecznej”

Opublikowano: 2015-01-13

Kompendium na temat aktywności społecznej, które jest wynikiem projektu „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów” opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Pracownię Pozarządową z Koszalina.

ABC Aktywności Społecznej

Dla chcących działać, czyli jak powołać i prowadzić komisję dialogu społecznego ?

Opublikowano: 2014-12-30

Publikacja o tym, jak działają warszawskie komisje dialogu społecznego, autorstwa Jolanty Zientek-Varga stworzona dla Federacji MAZOWIA w ramach projektu dla Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej. Publikacja skonsultowana merytorycznie z Agnieszką Kozłowską i Martą Lewandowską, działaczkami warszawskich komisji dialogu społecznego.

dla_chcacych_dzialac,_czyli_jak_powolac_i_prowadzic_komisje_dialogu_spolecznego_niezbednik_3aer.