W dniach 11.06.2015-12.06.2015 (czwartek/piątek) uczestnicy i uczestniczki projektu będą mieli/miały okazję wziąć udział w dwudniowej konferencji podsumowującej cały projekt. Pierwszy dzień poświęcimy na pracę warsztatową z osobami, które brały udział w projekcie. Natomiast drugi dzień będzie otwarty również dla osób spoza projektu, które chciałyby się dowiedzieć więcej na temat dokonań projektu i posłuchać o możliwościach rozwoju ww. ciał. Osoby chętne zapraszamy do zgłaszania się pod adres mailowy: marcin.gorecki@wrzos.org.pl

Zapraszamy w dniu 12.06.2015:

  • jeśli działasz w ciałach konsultacyjno-doradczych, takich jak: Rada Działalności Pożytku Publicznego; Komisja Dialogu Społecznego; Zespół Interdyscyplinarny; Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Rada Seniorów; Rada ds. Osób Niepełnosprawnych itd.
  • chcesz posłuchać i włączyć się w dyskusje o miejsc i roli ciał konsultacyjno-doradczych w polityce społecznej
  • chcesz poznać standardy działania ciał doradczo-konsultacyjnych opracowanych przy współpracy  przedstawicielami i przedstawicielkami administracji publicznej i organizacji pozarządowych

 

Program dnia II konfrencji (otwarty) w dniu 12.06.2015:

09:30 – 10:30 Podsumowanie projektu i przedstawienie rekomendacji zmian w działaniu ciał doradczo-konsultacyjnych

10:30 – 12:30 Panel dyskusyjny: „Warto rozmawiać – miejsce i rola ciał konsultacyjno-doradczych w polityce społecznej” (dyskusja z udziałem członków i członkiń różnych warszawskich ciał konsultacyjno-doradczych

12:30-13:30 Obiad

13:30-15:00 Nowa perspektywa finansowa Funduszy Unii Europejskiej (z głównym naciskiem na finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

Zgłoszenia na II dzień (otwarty) konferencji: marcin.gorecki@wrzos.org.pl

Opublikowano 2015-06-01 w dziale Aktualności