Zakończyliśmy etap szkoleniowy projektu. Reasumując, za nami 64 dni szkoleniowe (16 dwudniowych szkoleń) dla 96 uczestników i uczestniczek projektu z 11 województw: lubelskie; mazowieckie; warmińsko-mazurskie;  zachodniopomorskie; lubuskie; wielkopolskie; łódzkie; dolnośląskie; opolskie; śląskie; małopolskie. Osoby biorące udział w projekcie reprezentują 18 różnych rodzajów ciał doradczo-konsultacyjnych z obszaru polityki społecznej, m.in. zespoły interdyscyplinarne; komisje ds. przeciwdziałania problemom alkoholowym; rady ds. zatrudnienia; społeczne rady przy NFZ; rady seniorów; miejskie komisje dialogu społecznego/obywatelskiego. Szkolenia odbyły się w trzech miastach Polski: Warszawa; Poznań; Katowice. Do końca projektu – koniec czerwca 2015 – uczestnicy i uczestniczki projektu wciąż mogą korzystać ze specjalistycznego doradztwa. Poza tym biorą aktywny udział w konsultowaniu katalogu standardów działania ciał doradczo-konsultacyjnych z obszaru polityki społecznej.

Opublikowano 2015-04-01 w dziale Aktualności